Informacje i materiały dla studentów, z którymi mam zajęciaW roku akademickim 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia dla studentów:


W semestrze zimowym (02.10.2021 r. - 02.02.2022):

  • Komety - wykład dla doktorantów - 20 godzin

W semestrze letnim (24.02 - 20.06.2022):

  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii i II roku HMiK studiów pierwszego stopnia - siedem wykładów (15 godzin)
  • Seminarium magisterskie - dla II roku astronomii drugiego stopnia, - 7 godzin dla jednego studenta
  • Programowanie i metody numeryczne II - zajęcia nadobowiązkowe (do wyboru) dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium, 30 godzin
  • Małe ciała Układu Słonecznego - wykład monograficzny do wyboru dla III roku astronomii pierwszego stopnia, - 30 godzin
  • Astronomia sferyczna - wykład dla I roku astronomii pierwszego stopnia, 30 godzin
  • Astronomia Galaktyczna i pozagalaktyczna - wykład dla III roku astronomii pierwszego stopnia, - 30 godzin

Inne materiały dydaktyczne


Różne materiały
do zajęć prowadzonych
przeze mnie obecnie
lub w latach ubiegłych.Archiwum z roku 2008/2009

Archiwum z roku 2009/2010

Archiwum z roku 2010/2011

Archiwum z roku 2011/2012

Archiwum z roku 2012/2013

Archiwum z roku 2013/2014

Archiwum z roku 2014/2015

Archiwum z roku 2015/2016

Archiwum z roku 2016/2017

Archiwum z roku 2017/2018

Archiwum z roku 2018/2019

Archiwum z roku 2019/2020

Archiwum z roku 2020/2021