Informacje i materiały dla studentów, z którymi mam zajęciaW roku akademickim 2023/2024 będę prowadził następujące zajęcia dla studentów:


W semestrze zimowym (01.10.2023 r. - 04.02.2024):


W semestrze letnim (26.02 - 23.06.2024):

  • Astronomia sferyczna - wykład dla I roku astronomii pierwszego stopnia, 30 godzin
  • Małe ciała Układu Słonecznego - wykład monograficzny do wyboru dla III roku astronomii pierwszego stopnia,
  • Programowanie i metody numeryczne II, zajęcia do wyboru dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium


Inne materiały dydaktyczne


Różne materiały
do zajęć prowadzonych
przeze mnie obecnie
lub w latach ubiegłych.Archiwum z roku 2008/2009

Archiwum z roku 2009/2010

Archiwum z roku 2010/2011

Archiwum z roku 2011/2012

Archiwum z roku 2012/2013

Archiwum z roku 2013/2014

Archiwum z roku 2014/2015

Archiwum z roku 2015/2016

Archiwum z roku 2016/2017

Archiwum z roku 2017/2018

Archiwum z roku 2018/2019

Archiwum z roku 2019/2020

Archiwum z roku 2020/2021

Archiwum z roku 2021/2022

Archiwum z roku 2022/2023