W roku akademickim 2010/2011 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:

w semestrze zimowym:

w semestrze letnim: