prof. UAM. dr hab. Piotr A. Dybczyński
Instytut Obserwatorium Astronomiczne
pok. 6, tel. 618292784, e-mail.


Wejście do USOSWeb na UAMW semestrze letnim dyżury dla studentów mam we wtorki i czwartki od 12:00 do 13:00.
Jestem w tym czasie dostępny zdalnie w MS Teams, mój identyfikator to dybol@o365.amu.edu.pl.

Można też umawiać na zdalne spotkanie ze mną w innych terminach, poprzez e-mail (preferowane) lub telefonicznie.