Mile widziane własne tematy studentów z zakresu moich zainteresowań, poniżej moje propozycje tematyczne

  • Ruch małego ciała w Układzie Słonecznym - podejście obliczeniowe
  • Zagadnienia efemerydalne - np. formularz internetowy wyliczający wschody i zachody Słońca czy Księżyca, daty faz Księżyca itp.
  • Badanie dokładności i wydajności (szybkości) kilku wybranych integratorów (programów całkujących numerycznie równania ruchu).
  • Praca przeglądowa - z tematyki wykładu małe Ciała Układu Słonecznego - może być poszerzoną wersją projektu zaliczeniowego na tym wykładzie