Mile widziane własne tematy studentów z zakresu moich zainteresowań, poniżej moje propozycje


Propozycja pierwsza - częściowo zrealizowana - wymaga powtórzenia

Baza danych gwiazd o znanym położeniu i prędkości przestrzennej.

Przedmiotem pracy ma być stworzenie komputerowej (może z interfejsem html) bazy danych o gwiazdach, dla których znamy z sensowną dokładnością pozycje, ruchy własne, paralaksy i prędkości radialne.

Szczególny nacisk na kompletność i aktualność oraz poprawne i możliwie bogate cross-identyfikacje gwiazd z różnych katalogów.

Podobne bazy próbowano tworzyć w różnych miejscach, ale zwykle brakowało samozaparcia by projekt skończyć lub utrzymać jego aktualność. Np.:

Są też bazy utrzymywane na bieżąco, ale zawierające niewielki podzbiór interesujących obiektów, np.:

Jednym z zastosowań takiej bazy (szczególnie interesującym dla mnie) jest możliwość wyszukania gwiazd które w niedalekiej przeszłości, lub przyszłości (rzędu mln. lat) przechodziły lub będą przechodzić blisko Układu Słonecznego. Pozwoli to zweryfikować rolę perturbacji gwiazdowych w ruchu obserwowanych komet bliskoparabolicznych.

Patrz np.:

PDF

  • Dybczyński P.A., Kankiewicz P., 1999, Approaches of stars to the Sun, w: IAU Coll.. 173: "Evolution and Source Regions of Asteroids and Comets",red.: J.Svoren, E.M.Pittich, H.Rickman, Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Tatranska Lomnica.

arXiv

  • Dybczyński P. A., Kwiatkowski T., 2003, Radial velocities of "slow movers" - call for observations, eprint arXiv:astro-ph/0307019

    PDF PS
  • Dybczyński P. A., 2006, Simulating observable comets, III. Real stellar perturbers and their output., Astronomy & Astrophysics, 449, Issue 3, pp.1233-1242

Robota czysto komputerowa, wymagane programowanie w C oraz programowa i praktyczna obsługa MySQL (np. PhpMyAdmin). Potrzebna umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w internecie, szczególnie w wielkich bazach astronomicznych typu SIMBAD czy VIZIER. Możliwy też wariant bez bazy danych, po prostu katalog takich gwiazd jako plik.


Druga propozycja

Badanie dokładności wybranych integratorów na konfiguracjach rozetowych.

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania do przetestowania dokładności kilku (kilkunastu) popularnych integratorów na zagadnieniu N-ciał (N rzędu kilka do kilkanaście, równe lub różne masy) w przypadkach gdy ciała w chwili startowej tworzą tzw. konfiguracje rozetowe, mające ścisłe rozwiązanie analityczne, co pozwala na bezpośrednią kontrolę dokładności.

Robota głównie komputerowa, programowanie w C, umiejętność korzystania z cudzych programów (integratorów), trochę prostej roboty matematycznej (wyprowadzenie wzorów na rozwiązania dla wybranych konfiguracji). Głównie graficzna prezentacja wyników.


Trzecia propozycja

Program liczący wschody i zachody Słońca i Księżyca na bazie efemeryd JPL.

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania realizującego tytułowe zadania dla dużego przedziału dat i dowolnego miejsca na Ziemi, do tego prosty interfejs html, np. do podlinkowania do naszej strony www. Główne wymaganie - dokładność.

W gruncie rzeczy chodzi o rozpoczęcie prac nad liczonym u nas w Poznaniu Rocznikiem Astronomicznym, dostępnym poprzez stronę WWW darmowo, nie jako dokument (np. PDF, jak: http://www.igik.edu.pl/images/stories/geodezja/Rocznik/ra2010c.pdf) tylko jako interaktywne narzędzie podobne do wielu znanych systemów efemerydalnych ale z jedną zasadniczą różnicą: PO POLSKU!

Wschody i zachody to jedna z propozycji, zapotrzebowanie jest na wiele innych informacji (czas letni i zimowy, fazy Księżyca, początki pór roku, wejście Słońca w znaki Zodiaku, służba czasu, efemerydy różnych obiektów itp.)

Podobne serwisy:

Konieczne programowanie w C (interfejs chyba w PHP), umiejętność korzystania z cudzego (czyli mojego happy smiley ) oprogramowania (dostęp do efemeryd JPL) oraz z internetowych systemów generowania efemeryd (np. HORIZONS) dla celów testowych.

Prezentacja wyników również w formie plików z danymi np. na dany rok dla danego miejsca.