Informacje i materiały dla studentów, z którymi miałem zajęcia w roku akad. 2017/18W roku akademickim 2017/2018 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


w semestrze zimowym:


w semestrze letnim:


W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłem również zajęcia dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

  • Klasa Astra - 30 godzin