Informacje i materiały dla studentów, z którymi mam zajęciaW roku akademickim 2014/2015 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


w semestrze zimowym:

  • Programowanie i metody numeryczne I - dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium, 45 godzin
  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii studiów pierwszego stopnia, wspólnie dla specjalności: GEOGRAFIA oraz HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA - sześć wykładów w pierwszej połowie semestru. (15 godzin)


w semestrze letnim:


W roku szkolnym 2014/2015 prowadzę również zajęcia dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu