"Przerabiamy" techniką wykładowo-seminaryjną książkę Julio Fernandeza: "Comets",
plus różne rozszerzenia i aktualizacje.

Książkę w wersji elektronicznej można znaleźć na pracowni komputerowej:

/home/COMMON/teksty/Fernandez_book Tylko do użytku osobistego, nie upubliczniać!

Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i aktywności na zajęciach lub na podstawie egzaminu ustnego.
Materiały do zajęć - proszę nie upubliczniać.


Literatura: