W roku akademickim 2013/2014 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:

w semestrze zimowym:

  • Programowanie i metody numeryczne I - dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium w 2 grupach po 45 godzin
  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii studiów pierwszego stopnia, wspólnie dla specjalności: GEOGRAFIA, HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA, oraz KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - siedem wykładów w pierwszej połowie semestru. (15 godzin)

w semestrze letnim:

  • Programowanie i metody numeryczne II - zajęcia nadobowiązkowe (do wyboru) dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium w 1 grupie, 30 godzin
  • Małe ciała Układu Słonecznego - wykład monograficzny dla III roku astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności - 30 godzin
  • Komety - wykład dla doktorantów - 30 godzin (nie odbył się z braku chętnych)