W roku akademickim 2008/2009 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów kierunku astronomia:

w semestrze zimowym:

w semestrze letnim: