Informacje i materiały dla studentów, z którymi miałem zajęcia w roku akademickim 2018/19W roku akademickim 2018/2019 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


W semestrze zimowym:


w semestrze letnim:

  • Komety - wykład dla doktorantów - 30 godzin
  • Programowanie i metody numeryczne II - zajęcia nadobowiązkowe (do wyboru, na razie nikt nie wybrał) dla II roku astronomii pierwszego stopnia, laboratorium, 30 godzin
  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii studiów pierwszego stopnia - siedem wykładów w pierwszej połowie semestru. (15 godzin)
  • Astronomia sferyczna - wykład dla I roku astronomii pierwszego stopnia, 30 godzin