W roku akademickim 2011/2012 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


w semestrze zimowym:

  • Programowanie i metody numeryczne I - laboratorium dla II rok astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności, w 1 grupie, 45 godzin
  • Małe ciała Układu Słonecznego - wykład monograficzny dla III roku astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności - 30 godzin
  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii studiów pierwszego stopnia, wspólnie dla specjalności: GEOGRAFIA, GEOEKOLOGIA, HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA, GEOINFORMACJA oraz KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - siedem wykładów w pierwszej połowie semestru.
  • Metody komputerowe w astronomii - laboratorium dla II roku astronomii drugiego stopnia, wspólnie z prof. T.Jopkiem, 30 godzin.

w semestrze letnim: