Motto: There are 10 groups of people in the world:
those who understand binary and those who don't.

Zajęcia dla II roku trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Astronomia (obie specjalności), rok akademicki 2011/2012, semestr zimowy.

Reguły wymagania obecności: maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione, punktualność!!!Ściąga

Cel tych zajęć: myśleć i rozumieć.

Nic na pamięć, dowolne notatki lub podręczniki,

również w trakcie zaliczania zadań, na kartkówkach i kolokwiach.

   Dziennik Lekcyjny happy smiley

Nice try!

Reguły oceniania:


 • aktywność (w tym przygotowanie do zajęć i zadania domowe),
 • kartkówki,
 • zaliczenie zadań,
 • kolokwium zaliczeniowe z dopytaniem (niekoniecznie wszyscy)


Plan zajęć:


 1. Sumowanie szeregów, obserwacja zbieżności, kontrola dokładności, praca z funkcjami z biblioteki matematycznej. silnia.c     Szeregi (PDF)   Stałe z pliku math.h
 2. Czytanie danych z pliku, pisanie do pliku. pliki.c    zadanie
 3. Zmienne indeksowane, wektory i tablice wielowymiarowe.
 4. Programowanie różnych operacji na macierzach, program mnożenia macierzy Zestawy danych
 5. Generatory liczb losowych i ich zastosowanie w rachunkach numerycznych.O liczbach losowych, Zadania do wyboru
 6. Trygonometria sferyczna, odległość kątowa dwóch dowolnych punktów sfery niebieskiej. Przypomnienie
 7. Własna funkcja obliczeniowa, obrót wektora wokół osi układu współrzędnych.  Przykład1   Sciąga
 8. Wskaźniki (pointery) a tablice. O wskaźnikach
 9. Opis metodyNarzędzie do przeliczania współrzędnych punktu na sferze pomiędzy układami: horyzontalnym, równikowym, ekliptycznym i galaktycznym.
 10. Środowisko programistyczne, debugowanie programu, praca krokowa (patrz Geany).
 11. Opis metodyProgram rozwiązywania układu równań liniowych metodą Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego: czytanie danych macierzowych z pliku, sortowanie, kontrola poprawności danych wejściowych, operacje na macierzach, wielokrotnie zagnieżdżone pętle, parametryzacja algorytmu. Dla ambitnych studentów, np. ze specjalności informatycznej, propozycja dodatkowa: wymyślić i zastosować sposób kodowania w plikach danych współczynników w postaci ułamków, tak jak to jest w zestawach 1 i 4. Zestawy danych.

Literatura:

 • Na pracowni: /home/COMMON/teksty/kr
 • Brian W. Kerninghan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa
 • Brian W. Kerninghan, Dennis M. Ritchie, Język C, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Paweł Chomicz, Robert Ulijasz, Programowanie w języku C, poradnik programisty, Wydawnictwo PLJ, Warszawa, 1992
 • Neil Matthew, Richard Stones, LINUX-Programowanie, Wydawnictwo RM, Warszawa, 1999
 • http://www.google.com.pl happy smiley