W roku akademickim 2009/2010 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:

w semestrze zimowym:

w semestrze letnim: