W roku akademickim 2012/2013 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


w semestrze zimowym:

  • Pracownia informatyczna 1 - dla I roku astronomii I stopnia, w trzech grupach po 10 godzin (czyli pierwsze pięć spotkań).
  • Programowanie i metody numeryczne I - laboratorium dla II rok astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności, w 1 grupie, 45 godzin
  • Astronomiczne podstawy geografii - wykład dla I roku geografii studiów pierwszego stopnia, wspólnie dla specjalności: GEOGRAFIA, GEOEKOLOGIA, HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA, GEOINFORMACJA oraz KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - siedem wykładów w pierwszej połowie semestru.

w semestrze letnim:

  • Programowanie i metody numeryczne II - II rok astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności, w 1 grupie, 30 godzin
  • Małe ciała Układu Słonecznego - wykład monograficzny dla III roku astronomii pierwszego stopnia, obie specjalności - 30 godzin