Informacje i materiały dla studentów, z którymi miałem zajęciaW roku akademickim 2019/2020 prowadziłem następujące zajęcia dla studentów:


W semestrze zimowym:


w semestrze letnim:

W tym semestrze nie miałem zajęć ze studentami (urlop naukowy).

Inne materiały dydaktyczne


Różne materiały
do zajęć prowadzonych
przeze mnie obecnie
i w latach ubiegłych.