Na zielono opisy zaktualizowane w roku akademickim 2018/19

Opisy modułów kształcenia (sylabusy)

Pierwszy rok pierwszego stopnia studiów

 • Pracownia informatyczna 1, K.Kamiński, G.Dudziński, P.Bagińska -
 • Pracownia informatyczna 2, M.Otulakowska-Hypka, W.Dimitrow -
 • %Astronomia ogólna, E.Wnuk, D.Oszkiewicz, P.Bagińska -
 • Fizyka 1, A.Grudka -
 • Fizyka 2, ??? -
 • Matematyka elementarna, E.Kosturkiewicz -
 • Matematyka 1, A.Sikorska-Nowak -
 • Matematyka 2, A.Sikorska-Nowak -
 • Astronomia sferyczna, T.Jopek, I.Wytrzyszczak -
 • Metody opracowania obserwacji, J.Gołębiewska, J.Haponiak -
 • Wstęp do astrofizyki 1, T.Kwiatkowski, M.Otulakowska-Hypka -

Drugi rok pierwszego stopnia studiów

 • Programowanie i metody numeryczne 1, P.A.Dybczyński -
 • Wstęp do astrofizyki 2, A.Kryszczyńska, M.Otulakowska-Hypka -
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna, S.Mamica -
 • Matematyka 3, A.Sikorska-Nowak -
 • Wstęp do mechaniki nieba, S. Breiter, I.Wytrzyszczak -
 • Pracownia eksperymentu fizycznego, -
 • Praktyki obserwacyjne, opiekun:P.A.Dybczyński -
 • Fizyka 3, ??? -
 • Astrodynamika, D.Oszkiewicz -
 • Pracownia astrofizyki, A. Kryszczyńska, M.Polińska -
 • Fotometria, T.Kwiatkowski, A.Marciniak -
 • Elektronika, dr Z. Stryła
 • Programowanie i metody numeryczne 2, P.A.Dybczyński -
 • Architektura systemów komputerowych, dr Z. Stryła
 • Wychowanie fizyczne -

Trzeci rok pierwszego stopnia studiów

 • Spektroskopia, W.Dimitrow -
 • Astrofizyka teoretyczna, M.Otulakowska-Hypka -
 • Podstawy fizyki kwantowej, A.Koper -
 • Współczesna astronomia obserwacyjna, A.Kryszczyńska -
 • Wstęp do baz danych, P.Bartczak -
 • Obliczeniowa mechanika nieba, J.Gołębiewska -
 • Teledetekcja satelitarna -
 • Ciasne układy podwójne, M.Otulakowska-Hypka -
 • Systemy nawigacji satelitarnej, P.Bartczak -
 • Geodezja satelitarna, J.Gołębiewska -
 • Satelitarne badania Ziemi i atmosfery, K.Kamiński -
 • Badania kosmiczne, K.Kamiński, M.Otulakowska-Hypka -
 • Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, M.Polińska -
 • Astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna, T.Michałowski -
 • Astronomia Układu Słonecznego -
 • Seminarium dyplomowe, A.Kryszczyńska -
 • %Małe ciała Układu Słonecznego, P.A.Dybczyński -

Pierwszy rok drugiego stopnia studiów

 • Mechanika nieba, S.Breiter -
 • Proseminarium, T.Michałowski -
 • Fizyka teoretyczna 1, A.Koper -
 • Matematyczne podstawy mechaniki nieba, S. Breiter, I.Wytrzyszczak -
 • Metody matematyczne astronomii 1, S.Breiter -
 • Metody matematyczne astronomii 2, T.Jopek -
 • Astrofizyka 1, T.Kwiatkowski,A.Kryszczyńska -
 • Astrofizyka 2, W.Dimitrow, M.Polińska -
 • Elektrodynamika klasyczna, A.Pawlak -

Drugi rok drugiego stopnia studiów

 • Metody komputerowe w astronomii, D.Oszkiewicz -
 • Fizyka teoretyczna 2, A.Koper -
 • Współczesne metody obserwacji astronomicznych, T.Kwiatkowski -
 • Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, T.Michałowski -
 • Astrofizyka 3, M.Polińska -
 • Astrofizyka 4, K. Kamiński, M. Polińska -
 • Seminarium magisterskie, E.Wnuk -
 • Pracownia magisterska -
 • Przedsiębiorczość w astronomii, E.Wnuk,T.Kwiatkowski -

Wykłady monograficzne dla II stopnia

 • Wykład monograficzny: dynamika ciał Układu Słonecznego, S.Breiter -
 • Wykład monograficzny: gwiazdy podwójne zaćmieniowe, W.Dimitrow -
 • Wykład monograficzny: planety pozasłoneczne, W.Dimitrow -
 • Wykład monograficzny: fizyka planetoid, T.Michałowski, A.Marciniak -
 • Wykład monograficzny: astrometria współczesna, T.Jopek -
 • Wykład monograficzny: dynamika sztucznych satelitów, E.Wnuk, I.Wytrzyszczak -
 • Wykład monograficzny: materia międzygwiazdowa na różnych stadiach ewolucji Wszechświata, M.Michałowski -