Naukowe CV

English
dr hab. Piotr Andrzej Dybczyński (Toruń, 2007)

dr hab. Piotr Andrzej Dybczyński
(Toruń, 2007)

W latach 1976-1981 studiowałem fizykę, początkowo na Wydziale Mat-Fiz-Chem a potem tylko Matematyki i Fizyki.

Jeszcze w czasie studiów, w 1980 roku, rozpocząłem pracę w Obserwatorium Astronomicznym początkowo jako pracownik techniczny, potem asystent stażysta, asystent, starszy asystent a od 1991 jako adiunkt.

Od roku 2013 jestem zatrudniony na etacie profesora UAM.

Obecnie nazywamy się Instytut Obserwatorium Astronomiczne i wchodzimy w skład Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1 lutego 2007 roku do końca roku 2019 pełniłem funkcję wicedyrektora instytutu.

Kariera naukowa:

  • 1981 - magister fizyki - specjalność astrometria. Praca magisterska pt. Keplerowskie orbity i efemerydy komet i planetoid, opiekun: dr Edwin Wnuk, promotor: prof. dr hab. Hieronim Hurnik.
  • 1991 - doktor nauk fizycznych na podstawie rozprawy: Perturbacje gwiazdowe w Obłoku Oorta, promotor: prof. dr hab. Hieronim Hurnik

PDF PS

  • 2006 - habilitacja: Perturbacje gwiazdowe i Galaktyczne a źródło komet długookresowych
Jestem członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

MOJE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE obejmują przede wszystkim numeryczne badania dynamiki małych ciał Układu Słonecznego, w szczególności problem pochodzenia komet długookresowych, w tym Galaktyczne i gwiazdowe perturbacje działające na komety w Obłoku Oorta. Używam prawie wyłącznie oprogramowania własnego autorstwa. Jestem również autorem różnego oprogramowania wspomagającego badania astronomiczne, np. oprogramowanie płytomierza Ascorecord, oprogramowanie sterujące i redukcyjne dla astrolabii jednoobrazowej, kilka wariantów oprogramowania do sterowania satelitarnymi dalmierzami laserowymi. Do pobrania jako "public domain" jest moje tłumaczenie na język C (niedawno aktualizowane) oprogramowania dostępowego dla efemeryd planetarnych JPL.

DYDAKTYKA: najczęściej prowadzę zajęcia z Programowania i metod numerycznych dla I i II roku astronomii oraz wykład dla III roku pt. Małe ciała Układu Słonecznego. Więcej o dydaktyce: na stronie dla studentów.