Mój doktorat

Oryginał strony tytułowej.

Notka do wersji elektronicznej.OBSERWATORIUM     ASTRONOMICZNE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

P I O T R    A.    D Y B C Z Y Ń S K IPERTURBACJE   GWIAZDOWE   W    OBŁOKU    OORTAPraca doktorskaPromotor:    Prof. dr hab.  Hieronim Hurnik.Poznań 1990


Promotorowi, Panu Profesorowi Hieronimowi Hurnikowi składam serdeczne podziękowania, tak za pobudzenie mojego zainteresowania gwiazdowymi perturbacjami w ruchu komet, jak i za pomoc oraz cenne wskazówki w trakcie przygotowywania niniejszej pracy.

SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Metody wyznaczania perturbacji gwiazdowych w ruchu komet
  3. Stosowalność przybliżenia impulsowego
  4. Wpływ przejścia gwiazdy na odległość perihelium komety
  5. Prawdopodobieństwo powstania orbity obserwowalnej
  6. ZakończenieEdytuj