Astronomia praktyczna i popularna

Prognoza pogody dla Poznania

  • Roczniki astronomiczne Instytutu Geodezji i Kartografii: 2020, 2019