Plan wykładu na rok akad. 2015/2016 dla III roku astronomii, semestr letni

 • Wstęp, przedmiot wykładu, podsystemy małych ciał w Układzie Słonecznym.

Notatki i uzupełnienia do wykładu
o historii badań kometarnych.

 • Pochodzenie i natura komet, od zarania dziejów do ok. 1948.

Konspekt wykładu
o komecie Halley'a.

 • Kometa Halley'a (historia, dynamika, fizyka, misje).
 • Planetoidy, cz.I: historia odkryć.
 • Astrometria komet i planetoid, wyznaczanie orbit.
 • Planetoidy, cz.II: różne typy obserwacji, fizyka planetoid, grupy i rodziny, planetoidy nietypowe, planetoidy a komety (bez NEO's).
 • Teoria Oorta pochodzenia komet, od 1948 do dziś.
 • Dysk Kuipera, obserwacje, podsystemy, związki z kometami i planetoidami, Centaury.
 • Fizyka komet, dane obserwacyjne, scenariusze ewolucyjne, "end-states".
 • Komety muskające Słońce
 • NEO's : wykrywanie, obserwacje, zagrożenia, scenariusze i konsekwencje, systemy wczesnego ostrzegania.
 • Dynamika komet w obłoku Oorta: perturbacje galaktyczne i gwiazdowe.
 • Dynamika małych ciał w układzie planetarnym, równania ruchu, metody obliczeniowe.
 • Meteory, meteoroidy, meteoryty.

Forma zaliczenia wykładu:

 • Egzamin pisemny (ewentualnie "dopytanie" ustne), wg. listy zagadnień na egzamin - poniżej, lub:
 • własny, zaproponowany przez studenta (i zaaprobowany przeze mnie) projekt, dotyczący tematyki wykładu (obliczeniowy, obserwacyjny, internetowy, inny) - zaliczenie na podstawie "okazania dzieła" i po jego pozytywnej ocenie. Temat musi być uzgodniony ze mną do 30 kwietnia 2016. Zawsze można zrezygnować i przystąpić do egzaminu.

Przykłady prac zaliczeniowych: Meteoryty antarktyczne, Czelabińsk

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Historia odkrywania planetoid, przykłady typowych i nietypowych planetoid.
 2. Główny pas planetoid: rozkład przestrzenny, rodziny, rozkłady elementów orbity, luki Kirkwood'a, rezonanse i współmierności.
 3. Współczesne techniki obserwacji pozycji i parametrów fizycznych planetoid. Metody wyznaczania jasności, barwy, kształtu, temperatury i albeda.
 4. Klasyfikacja planetoid ze względu na ich parametry fizyczne i dynamiczne.
 5. Planetoidy zbliżające się do Ziemi: wykrywanie, podział na grupy, ewolucja dynamiczna i pochodzenie.
 6. Powiązania planetoid z kometami, obiekty "pośrednie".
 7. Historyczne teorie pochodzenia komet.
 8. Pozycyjne obserwacje komet i planetoid, porównanie z obserwacjami gwiazd, sposoby opracowania, dokładności.
 9. Opowiedz o kilku słynnych kometach.
 10. Różnice i podobieństwa pomiędzy kometami i planetoidami, obiekty "pośrednie" fizycznie i dynamicznie.
 11. Rozwój poglądów na naturę i pochodzenie komet od czasów babilońskich do Laplace'a i Lagrange'a włącznie.
 12. Krytyka poglądów Lapalce'a na pochodzenie komet, prace van Woerkoma.
 13. Teoria Lyttleton'a pochodzenia międzygwiazdowego komet.
 14. Podstawowe problemy teorii kometarnych przed rokiem 1950: pochodzenie krótkookresowych i długookresowych, rozkład 1/a, wychwyt planetarny, rozpady, czas życia.
 15. Teoria Oorta pierwotnego obłoku kometarnego - omów podstawowe tezy pracy z 1950 roku.
 16. Rozwój poglądów na pochodzenie komet od 1950 do dziś.
 17. Problem komet międzygwiazdowych.
 18. Ruch komet w zewnętrznym obłoku Oorta: perturbacje gwiazdowe i Galaktyczne.
 19. Kometa Halley'a, historia, badania orbitalne i fizyczne.
 20. Wyznaczanie orbity małego ciała: podstawowe metody, główne trudności.
 21. Zjawisko meteoru, techniki obserwacyjne, wyniki.
 22. Meteoryty, trochę historii, badania fizyczne i klasyfikacje.
 23. Podstawowe cechy poszczególnych typów meteorytów.
 24. Związki materii meteorytowej z planetoidami i kometami.
 25. Dysk Kuipera, struktura i podpopulacje, historia odkryć, interpretacje i związki z problemem pochodzenia komet.
 26. Fizyka komet w świetle najnowszych badań.
 27. Komety "muskające Słońce", dane obserwacyjne, rodziny, interpretacje.
 28. Obiekty zbliżające się do Ziemi, zagrożenia, systemy wczesnego ostrzegania, charakterystyka skutków kolizji.
 29. Misje kosmiczne do komet i planetoid.
 30. Historyczne i współczesne klasyfikacje komet, znaczenie stałej Tisserand'a.
 31. Dynamika małego ciała w układzie planetarnym: równania ruchu, różne rodzaje perturbacji, metody obliczeń.
 32. Roje meteorów i ich związki z kometami i planetoidami.

Literatura (z wszystkiego po trochu):

 • W studenckiej pracowni komputerowej w IOA proszę zajrzeć do katalogu /home/COMMON/teksty...
 • Bailey, Clube, Napier, 1990, "The Origin of Comets", Pergamon Press,
 • Michel C. Festou, H. Uwe Keller, and Harold A. Weaver (editors) , 2005, COMETS II, The University of Arizona Press.
 • Barucci M.A., Boehnhardt H., Cruikshank D.P., Morbidelli A., The Solar System Beyond Neptune, The University of Arizona Press, 2008