Proseminarium, Rok akad. 2016/2017, semestr letni, I rok astronomii II stopnia

Każdy uczestnik zajęć ma do przygotowania i wygłoszenia cztery referaty:

  • Naukowy komunikat konferencyjny - ok. 15 minut po angielsku
  • Naukowy referat na seminarium instytutowym - ok.30 minut po polsku
  • Wykład "kursowy" dla studentów, pasujący do któregoś z przedmiotów naszych studiów - ok.60 minut po polsku
  • Wykład popularny z tematyki astronomicznej - ok. 60 minut po polsku

Wystąpienia będą oceniane jawnie, po prezentacji i dyskusji, w oparciu o taki formularz.

Możliwe maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności ale za każdą minus 5 punktów.

Za niewygłoszenie zaplanowanego seminarium bez usprawiedliwienia - minus 20 punktów.

Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć minimum 50 na 100 możliwych punktów.


Uwaga! 26 kwietnia zajęcia pomimo dnia wolnego i na dodatek podwójne, od 10:30 !!

Obecność na zajęciach


Indeks22.021.038.0315.0322.0329.035.0412.0419.0426.0417.0524.0631.057.0614.06     
383363v-vo--o-ooooo   
395002v-vv--v-vvvvv   
361983o-oo--o-ooooo   
395005v-vv--v-vvvvv   
                 


Terminarz referatów

IndeksSeminarium_30Conference_15_angKursowy_60Popularny_60
3833638.03   
3950025.0415.0317.0526.04
361983    
39500519.04
31.05
15.0324.0526.04
     

Terminarz referatów inaczej

Indeks22.021.038.0315.0322.0329.035.0412.0419.0426.0417.0524.0531.057.0614.06     
383363  Sem_30             
395002   Con_15  Sem_30  Pop_60Kur_60     
361983                
395005   Con_15    Sem_30Pop_60 Kur_60Sem_30   
                 

Uwaga! 26 kwietnia zajęcia pomimo dnia wolnego i na dodatek podwójne, od 10:30 !!

Zdobyte punkty (na 25 możliwych za każde wystąpienie)

IndeksSemin_30Konf_15_angKursowy_60Popularny_60SumaZa aktywnośćZa nieobecnościRazemOcena
383363   21     
395002252022.52390.54-94.5bdb
361983         
3950052516231983.01-84.0db+
403160