Rozwiązywanie równania Keplera - dane testowe

Public Domain Dedication

Dane testowe do programu rozwiązywania eliptycznego równania Keplera.


Mimośród: 0.1

Anomalia średnia: +75 45 29.876400000000

Anomalia średnia w stopniach z ułamkiem: +75.7582989999999938
Anomalia średnia w radianach: +1.3222317532603276
Anomalia mimośrodowa w radianach: +1.4211135973086453
Anomalia mimośrodowa w stopniach z ułamkiem:+81.4238113344394066
Anomalia mimośrodowa: +81 25 25.720803981864


Mimośród: 0.4

Anomalia średnia: +35 12 06.574200000000

Anomalia średnia w stopniach z ułamkiem: +35.2018261666666632
Anomalia średnia w radianach: +0.6143877693230274
Anomalia mimośrodowa w radianach: +0.9366092166998079
Anomalia mimośrodowa w stopniach z ułamkiem: +53.6637551699529354
Anomalia mimośrodowa: +53 39 49.518611830567


Mimośród: 0.8

Anomalia średnia: -17 54 23.475860000000

Anomalia średnia w stopniach z ułamkiem: -17.9065210722222226
Anomalia średnia w radianach: -0.3125277502880231
Anomalia mimośrodowa w radianach: -0.9744359209976696
Anomalia mimośrodowa w stopniach z ułamkiem: -55.8310656791097841
Anomalia mimośrodowa: -55 49 51.836444795223


Mimośród: 0.9

Anomalia średnia: +323 59 34.567892300000

Anomalia średnia w stopniach z ułamkiem: +323.9929355256388703
Anomalia średnia w radianach: +5.6547434781241028
Anomalia mimośrodowa w radianach: +4.7555829199868134
Anomalia mimośrodowa w stopniach z ułamkiem: +272.4748304397446645
Anomalia mimośrodowa: +272 28 29.389583080792


Mimośród: 0.9999

Anomalia średnia: +179 59 58.234534100000

Anomalia średnia w stopniach z ułamkiem: +179.9995095928055662
Anomalia średnia w radianach: +3.1415840943695748
Anomalia mimośrodowa w radianach: +3.1415883737656927
Anomalia mimośrodowa w stopniach z ułamkiem: +179.9997547841419987
Anomalia mimośrodowa: +179 59 59.117222911195Public Domain Dedication

Edytuj