Kalendarium na rok 2021

Czas letni i zimowy w roku 2021

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1833 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2017-2021. Jest dostępne np na serwerze Sejmowym. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2021 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 28 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 31 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

W Sejmie i Unii Europejskiej trwają prace nad regulacjami o rezygnacji ze zmian czasu ale najprawdopodobniej nie obejmą one jeszcze roku 2021.

Rok 2021 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2020 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
        dd gg:mm        dd gg:mm        dd gg:mm        dd gg:mm
                                      Styczeń   6 10:37  
  Styczeń   13 06:00  Styczeń   20 22:01  Styczeń   28 20:16  Luty     4 18:37 
  Luty    11 20:05  Luty    19 19:47  Luty    27 09:17  Marzec    6 02:30 
  Marzec   13 11:21  Marzec   21 15:40  Marzec   28 20:48  Kwiecień   4 12:02 
  Kwiecień  12 04:30  Kwiecień  20 08:58  Kwiecień  27 05:31  Maj     3 21:50 
  Maj     11 20:59  Maj     19 21:12  Maj     26 13:13  Czerwiec   2 09:24 
  Czerwiec  10 12:52  Czerwiec  18 05:54  Czerwiec  24 20:39  Lipiec    1 23:10 
  Lipiec   10 03:16  Lipiec   17 12:10  Lipiec   24 04:36  Lipiec   31 15:15 
  Sierpień   8 15:50  Sierpień  15 17:19  Sierpień  22 14:01  Sierpień  30 09:13 
  Wrzesień   7 02:51  Wrzesień  13 22:39  Wrzesień  21 01:54  Wrzesień  29 03:57 
  Październik 6 13:05  Październik 13 05:25  Październik 20 16:56  Październik 28 22:05 
  Listopad   4 22:14  Listopad  11 13:45  Listopad  19 09:57  Listopad  27 13:27 
  Grudzień   4 08:43  Grudzień  11 02:35  Grudzień  19 05:35  Grudzień  27 03:23 

(w powyższej tabelce dd oznacza dni, gg - godziny a mm - minuty, czyli pierwsza pełnia w 2021 roku będzie 28 stycznia o 20:16.)

Inne ważne astronomiczne daty w roku 2021 (w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 2 stycznia, 14:51
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 10:37
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 5:32
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 6 lipca, 0:27
 • początek astronomicznej jesieni: 22 września, 21:21
 • początek astronomicznej zimy: 21 grudnia, 16:59

Święta ruchome w roku 2021:

 • Środa popielcowa: 17 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 28 marca,
 • Wielkanoc: 4/5 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie (pierwsza niedziela po) - 16 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 23 maja,
 • Boże Ciało - 3 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 28 listopada.