Kalendarium na rok 2019

Czas letni i zimowy w roku 2019

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1833 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2017-2021. Jest dostępne np na serwerze Sejmowym. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2019 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 31 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 27 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

W Sejmie i Unii Europejskiej trwają prace nad regulacjami o rezygnacji ze zmian czasu ale najprawdopodobniej nie obejmą one jeszcze roku 2019.

Rok 2019 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2019 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m  
  Styczeń   6 2 28  Styczeń   14 7 45  Styczeń   21 6 16  Styczeń   27 22 10
  Luty     4 22 04  Luty    12 23 26  Luty    19 16 55  Luty    26 12 28
  Marzec    6 17 04  Marzec   14 11 27  Marzec   21 2 43  Marzec   28 5 10
  Kwiecień   5 10 50  Kwiecień  12 21 06  Kwiecień  19 13 12  Kwiecień  27 0 18
  Maj     5 0 45  Maj     12 3 12  Maj     18 23 11  Maj     26 18 34
  Czerwiec   3 12 02  Czerwiec  10 7 59  Czerwiec  17 10 31  Czerwiec  25 11 46
  Lipiec    2 21 16  Lipiec    9 12 55  Lipiec   16 23 38  Lipiec   25 3 18
  Sierpień   1 5 12  Sierpień   7 19 31  Sierpień  15 14 29  Sierpień  23 16 56
  Sierpień  30 12 37  Wrzesień   6 5 10  Wrzesień  14 6 33  Wrzesień  22 4 41
  Wrzesień  28 20 26  Październik 5 18 47  Październik 13 23 08  Październik 21 14 39
  Październik 28 4 38  Listopad   4 11 23  Listopad  12 14 34  Listopad  19 22 11
  Listopad  26 16 06  Grudzień   4 7 58  Grudzień  12 6 12  Grudzień  19 5 57 
  Grudzień  26 6 13

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2017 roku będzie 12 stycznia o 12:34.)

Inne ważne astronomiczne daty (2019, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 3 stycznia, 6:20
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 22:58
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 17:54
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 5 lipca, 00:11
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 9:50
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 05:19

Święta ruchome w roku 2019:

 • Środa popielcowa: 6 marca,
 • Niedziela Palmowa: 14 kwietnia,
 • Wielkanoc: 21/22 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie (pierwsza niedziela po) - 2 czerwca,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 9 czerwca,
 • Boże Ciało - 20 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 1 grudnia.
Edytuj