Kalendarium na rok 2018

Czas letni i zimowy w roku 2018

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1833 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2017-2021. Jest dostępne np na serwerze Sejmowym. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2018 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 25 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 28 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

W Sejmie jest procedowany poselski projekt ustawy o zniesieniu zmian czasu na obszarze Polski właśnie od roku 2018 ( druk numer 1852), projekt przewiduje przejście w marcu 2018 na czas letni i pozostanie w nim.

Rok 2018 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2018 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m
                          Styczeń   2 3 24  Styczeń   8 23 25   
  Styczeń   17 3 17  Styczeń   24 23 20  Styczeń   31 14 27  Luty     7 16 54
  Luty    15 22 05  Luty    23 9 09  Marzec    2 1 51  Marzec    9 11 20
  Marzec   17 14 12  Marzec   24 16 35  Marzec   31 14 37  Kwiecień   8 9 17
  Kwiecień  16 3 57  Kwiecień  22 23 46  Kwiecień  30 2 58  Maj     8 4 09
  Maj     15 13 48  Maj     22 5 49  Maj     29 16 19  Czerwiec   6 20 32
  Czerwiec  13 21 43  Czerwiec  20 12 51  Czerwiec  28 6 53  Lipiec    6 9 51
  Lipiec   13 4 48  Lipiec   19 21 52  Lipiec   27 22 20  Sierpień   4 20 18
  Sierpień  11 11 58  Sierpień  18 9 48  Sierpień  26 13 56  Wrzesień   3 4 37
  Wrzesień   9 20 01  Wrzesień  17 1 15  Wrzesień  25 4 52  Październik 2 11 45
  Październik 9 5 47  Październik 16 20 02  Październik 24 18 45  Październik 31 17 40
  Listopad   7 17 02  Listopad  15 15 54  Listopad  23 6 39  Listopad  30 1 19
  Grudzień   7 8 20  Grudzień  15 12 49  Grudzień  22 18 49  Grudzień  29 10 34 

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2017 roku będzie 12 stycznia o 12:34.)

Inne ważne astronomiczne daty (2018, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 5 stycznia, 6:35
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 17:15
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 12:07
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 6 lipca, 18:47
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 3:54
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 00:23

Święta ruchome w roku 2018:

 • Środa popielcowa: 14 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 25 marca,
 • Wielkanoc: 1/2 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie (pierwsza niedziela po) - 13 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 20 maja,
 • Boże Ciało - 31 maja,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 2 grudnia.
Edytuj