Kalendarium na rok 2017

Czas letni i zimowy w roku 2017

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1833 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2017-2021. Jest dostępne np na serwerze Sejmowym. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2017 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 26 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 29 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2017 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2017 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m
              Styczeń   6 19 47  Styczeń   12 12 34  Styczeń   19 23 13   
  Styczeń   28 1 07  Luty     4 5 19  Luty    11 1 33  Luty    18 20 33
  Luty    26 15 58  Marzec    5 12 32  Marzec   12 15 54  Marzec   20 16 58
  Marzec   28 4 57  Kwiecień   3 20 39  Kwiecień  11 8 08  Kwiecień  19 11 57
  Kwiecień  26 14 16  Maj     3 4 47  Maj     10 23 42  Maj     19 2 33
  Maj     25 21 44  Czerwiec   1 14 42  Czerwiec   9 15 10  Czerwiec  17 13 33
  Czerwiec  24 4 31  Lipiec    1 2 51  Lipiec    9 6 07  Lipiec   16 21 26
  Lipiec   23 11 46  Lipiec   30 17 23  Sierpień   7 20 11  Sierpień  15 3 15
  Sierpień  21 20 30  Sierpień  29 10 13  Wrzesień   6 9 03  Wrzesień  13 8 25
  Wrzesień  20 7 30  Wrzesień  28 4 53  Październik 5 20 40  Październik 12 14 25
  Październik 19 21 12  Październik 28 0 22  Listopad   4 6 23  Listopad  10 21 36
  Listopad  18 12 42  Listopad  26 18 03  Grudzień   3 16 47  Grudzień  10 8 51
  Grudzień  18 7 30  Grudzień  26 10 20  

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2017 roku będzie 12 stycznia o 12:34.)

Inne ważne astronomiczne daty (2017, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 4 stycznia, 15:18
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 11:29
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 6:24
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 3 lipca, 22:11
 • początek astronomicznej jesieni: 22 września, 22:02
 • początek astronomicznej zimy: 21 grudnia, 18:28

Święta ruchome w roku 2017:

 • Środa popielcowa: 1 marca,
 • Niedziela Palmowa: 9 kwietnia,
 • Wielkanoc: 16/17 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 25 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 4 czerwca,
 • Boże Ciało - 15 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 3 grudnia.
Edytuj