Kalendarium na rok 2016

Czas letni i zimowy w roku 2016

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 33 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2012-2016. Jest dostępne na serwerze Rządowego Centrum Legislacji: PDF. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2016 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 27 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 30 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2016 jest rokiem przestępnym (luty ma 29 dni).

Fazy Księżyca w roku 2016 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m
                                      Styczeń   2 6 30
  Styczeń   10 2 30  Styczeń   17 0 26  Styczeń   24 2 46  Luty     1 4 28
  Luty     8 15 39  Luty    15 8 46  Luty    22 19 20  Marzec    2 0 11
  Marzec    9 2 54  Marzec   15 18 03  Marzec   23 13 01  Marzec   31 17 17
  Kwiecień   7 13 24  Kwiecień  14 5 59  Kwiecień  22 7 24  Kwiecień  30 5 29
  Maj     6 21 29  Maj     13 19 02  Maj     21 23 14  Maj     29 14 12
  Czerwiec   5 5 00  Czerwiec  12 10 10  Czerwiec  20 13 02  Czerwiec  27 20 19
  Lipiec    4 13 01  Lipiec   12 2 52  Lipiec   20 0 56  Lipiec   27 1 00
  Sierpień   2 22 44  Sierpień  10 20 21  Sierpień  18 11 26  Sierpień  25 5 41
  Wrzesień   1 11 03  Wrzesień   9 13 49  Wrzesień  16 21 05  Wrzesień  23 11 56
  Październik 1 2 11  Październik 9 6 33  Październik 16 6 23  Październik 22 21 14
  Październik 30 18 38  Listopad   7 20 51  Listopad  14 14 52  Listopad  21 9 33
  Listopad  29 13 18  Grudzień   7 10 03  Grudzień  14 1 05  Grudzień  21 2 56                 
  Grudzień  29 7 53 

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2016 roku będzie 24 stycznia o 2:46.)

Inne ważne astronomiczne daty (2016, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 2 stycznia, 23:49
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 5:30
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 0:34
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 4 lipca, 18:24
 • początek astronomicznej jesieni: 22 września, 16:21
 • początek astronomicznej zimy: 21 grudnia, 11:44

Święta ruchome w roku 2016:

 • Środa popielcowa: 10 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 20 marca,
 • Wielkanoc: 27/28 marca,
 • Wniebowstąpienie - 5 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 15 maja,
 • Boże Ciało - 26 maja,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 27 listopada.
Edytuj