Kalendarium na rok 2015

Czas letni i zimowy w roku 2015

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 33 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2012-2016. Jest dostępne na serwerze Rządowego Centrum Legislacji: PDF. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2015 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 29 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 25 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2015 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2015 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m
                          Styczeń   5 5 53  Styczeń   13 10 46
  Styczeń   20 14 14  Styczeń   27 5 48  Luty     4 0 09  Luty    12 4 50
  Luty    19 0 47  Luty    25 18 14  Marzec    5 19 05  Marzec   13 18 48
  Marzec   20 9 36  Marzec   27 8 43  Kwiecień   4 14 05  Kwiecień  12 5 44
  Kwiecień  18 20 57  Kwiecień  26 1 55  Maj     4 5 42  Maj     11 12 36
  Maj     18 6 13  Maj     25 19 19  Czerwiec   2 18 19  Czerwiec   9 17 42
  Czerwiec  16 16 05  Czerwiec  24 13 02  Lipiec    2 4 20  Lipiec    9 17 42
  Lipiec   16 3 24  Lipiec   24 6 04  Lipiec   31 12 43  Sierpień   7 4 03
  Sierpień  14 16 53  Sierpień  22 21 31  Sierpień  29 20 35  Wrzesień   5 11 54
  Wrzesień  13 8 41  Wrzesień  21 10 59  Wrzesień  28 4 50  Październik 4 23 06
  Październik 13 2 06  Październik 20 22 31  Październik 27 13 05  Listopad   3 13 24
  Listopad  11 18 47  Listopad  19 7 27  Listopad  25 23 44  Grudzień   3 8 40
  Grudzień  11 11 29  Grudzień  18 16 14  Grudzień  25 12 11                 

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2015 roku będzie 5 stycznia o 5:53.)

Inne ważne astronomiczne daty (2015, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 4 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 23:45
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 18:38
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 6 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 10:21
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 05:48

Święta ruchome w roku 2015:

 • Środa popielcowa: 18 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 29 marca,
 • Wielkanoc: 5/6 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 17 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 24 maja,
 • Boże Ciało - 4 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 29 listopada.
Edytuj