Kalendarium na rok 2014

Czas letni i zimowy w roku 2014

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 33 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2012-2016. Jest dostępne na serwerze Rządowego Centrum Legislacji: PDF. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2014 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 30 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 26 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2014 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2014 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
         d g m         d g m         d g m         d g m
  Styczeń   1 12 14  Styczeń   8 4 39  Styczeń   16 5 52  Styczeń   24 6 20
  Styczeń   30 22 38  Luty     6 20 22  Luty    15 0 53  Luty    22 18 15
  Marzec    1 9 00  Marzec    8 14 27  Marzec   16 18 08  Marzec   24 2 46
  Marzec   30 20 45  Kwiecień   7 10 31  Kwiecień  15 9 42  Kwiecień  22 9 52
  Kwiecień  29 8 14  Maj     7 5 15  Maj     14 21 16  Maj     21 14 59
  Maj     28 20 40  Czerwiec   5 22 39  Czerwiec  13 6 11  Czerwiec  19 20 39
  Czerwiec  27 10 08  Lipiec    5 13 59  Lipiec   12 13 25  Lipiec   19 4 08
  Lipiec   27 0 42  Sierpień   4 2 50  Sierpień  10 20 09  Sierpień  17 14 26
  Sierpień  25 16 13  Wrzesień   2 13 11  Wrzesień   9 3 38  Wrzesień  16 4 05
  Wrzesień  24 8 14  Październik 1 21 32  Październik 8 12 51  Październik 15 21 12
  Październik 23 23 57  Październik 31 3 48  Listopad   6 23 23  Listopad  14 16 15
  Listopad  22 13 32  Listopad  29 11 06  Grudzień   6 13 27  Grudzień  14 13 51
  Grudzień  22 2 36  Grudzień  28 19 31                

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwsza pełnia w 2014 roku będzie 16 stycznia o 5:52.)

Inne ważne astronomiczne daty (2014, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 4 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 17:57
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 12:51
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 4 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 04:29
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 00:03

Święta ruchome w roku 2014:

 • Środa popielcowa: 5 marca,
 • Niedziela Palmowa: 13 kwietnia,
 • Wielkanoc: 20/21 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 1 czerwca,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 8 czerwca,
 • Boże Ciało - 19 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 30 listopada.
Edytuj