Kalendarium na rok 2013

Czas letni i zimowy w roku 2013

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 33 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2012-2016. Jest dostępne na serwerze Rządowego Centrum Legislacji: PDF. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2013 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 31 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 27 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2013 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2013 w czasie urzędowym w Polsce:

       Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia       Trzecia kwadra
        d g m         d g m         d g m         d g m
                                      Styczeń    5 4 58
 Styczeń   11 20 44  Styczeń   19 0 45  Styczeń   27 5 38  Luty     3 14 56
 Luty     10 8 20  Luty     17 21 31  Luty     25 21 26  Marzec    4 22 53
 Marzec    11 20 51  Marzec    19 18 27  Marzec    27 10 27  Kwiecień   3 6 36
 Kwiecień   10 11 35  Kwiecień   18 14 31  Kwiecień   25 21 57  Maj      2 13 14
 Maj     10 2 28  Maj     18 6 34  Maj     25 6 25  Maj     31 20 58
 Czerwiec   8 17 56  Czerwiec   16 19 24  Czerwiec   23 13 32  Czerwiec   30 6 53
 Lipiec    8 9 14  Lipiec    16 5 18  Lipiec    22 20 15  Lipiec    29 19 43
 Sierpień   6 23 51  Sierpień   14 12 56  Sierpień   21 3 45  Sierpień   28 11 35
 Wrzesień   5 13 36  Wrzesień   12 19 08  Wrzesień   19 13 13  Wrzesień   27 5 55
 Październik  5 2 34  Październik 12 1 02  Październik 19 1 38  Październik 27 1 40
 Listopad   3 13 50  Listopad   10 6 57  Listopad   17 16 16  Listopad   25 20 28
 Grudzień   3 1 22  Grudzień   9 16 12  Grudzień   17 10 28  Grudzień   25 14 48

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g - godzinę a m - minutę, czyli pierwszy nów w 2013 roku będzie 11 stycznia o 20:44.)

Inne ważne astronomiczne daty (2013, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 2 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 12:02
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 7:05
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 5 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 22 września, 22:44
 • początek astronomicznej zimy: 21 grudnia, 18:11

Święta ruchome w roku 2013:

 • Środa popielcowa: 13 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 24 marca,
 • Wielkanoc: 31 marca/1 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 12 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 19 maja,
 • Boże Ciało - 30 maja,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 1 grudnia.
Edytuj