Kalendarium na rok 2012

Czas letni i zimowy

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 33 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2012-2016. Jest dostępne na serwerze Rządowego Centrum Legislacji: PDF. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2012 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 25 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 28 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2012 jest rokiem przestępnym (luty ma 29 dni).

Fazy Księżyca w roku 2012 w czasie urzędowym w Polsce:

      Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia      Ostatnia kwadra

        d h m         d h m         d h m         d h m
             Styczeń    1 7 15  Styczeń    9 8 30  Styczeń    16 10 08
 Styczeń   23 8 39  Styczeń   31 5 10  Luty     7 22 54  Luty     14 18 04
 Luty     21 23 35  Marzec    1 2 21  Marzec    8 10 39  Marzec    15 2 25
 Marzec    22 15 37  Marzec    30 21 41  Kwiecień   6 21 19  Kwiecień   13 12 50
 Kwiecień   21 9 18  Kwiecień   29 11 57  Maj      6 5 35  Maj      12 23 47
 Maj     21 1 47  Maj     28 22 16  Czerwiec   4 13 12  Czerwiec   11 12 41
 Czerwiec   19 17 02  Czerwiec   27 5 30  Lipiec    3 20 52  Lipiec    11 3 48
 Lipiec    19 6 24  Lipiec    26 10 56  Sierpień   2 5 27  Sierpień    9 20 55
 Sierpień   17 17 54  Sierpień   24 15 54  Sierpień   31 15 58  Wrzesień    8 15 15
 Wrzesień   16 4 11  Wrzesień   22 21 41  Wrzesień   30 5 19  Październik  8 9 33
 Październik 15 14 02  Październik 22 5 32  Październik 29 20 49  Listopad    7 1 36
 Listopad   13 23 08  Listopad   20 15 31  Listopad   28 15 46  Grudzień    6 16 31
 Grudzień   13 9 42  Grudzień   20 6 19  Grudzień   28 11 21 

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g – godzinę a m – minutę, czyli pierwszy nów w 2012 roku będzie 23 stycznia o 8:39.)

Inne ważne astronomiczne daty (2012, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 5 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 6:14
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 1:09
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 5 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 22 września, 16:49
 • początek astronomicznej zimy: 21 grudnia, 12:12

Święta ruchome w roku 2012:

 • Środa popielcowa: 22 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 1 kwietnia,
 • Wielkanoc: 8/9 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 17 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 27 maja,
 • Boże Ciało - 7 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 2 grudnia.
Edytuj