Kalendarium na rok 2011

Czas letni i zimowy

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 (Dziennik Ustaw z 2008, numer 236 poz. 1627 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2009, 2010 i 2011. Jest dostępne na serwerze sejmowym PDF, a fotokopia jest np. na stronie www.infor.pl. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2011 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 27 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 30 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2011 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2011 w czasie urzędowym w Polsce:

      Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia      Ostatnia kwadra

        d h m         d h m         d h m         d h m
 Styczeń    4 10 03  Styczeń   12 12 31  Styczeń   19 22 21  Styczeń    26 13 57
 Luty     3 3 31  Luty     11 8 18  Luty     18 9 36  Luty     25 0 26
 Marzec    4 21 46  Marzec    13 0 45  Marzec    19 19 10  Marzec    26 13 07
 Kwiecień   3 16 32  Kwicień.   11 14 05  Kwiecień   18 4 44  Kwiecień   25 4 47
 Maj      3 8 51  Maj     10 22 33  Maj     17 13 09  Maj      24 20 52
 Czerwiec   1 23 03  Czerwiec   9 4 11  Czerwiec   15 22 14  Czerwiec   23 13 48
 Lipiec    1 10 54  Lipiec    8 8 29  Lipiec    15 8 40  Lipiec    23 7 02
 Lipiec    30 20 40  Sierpień   6 13 08  Sierpień   13 20 57  Sierpień   21 23 54
 Sierpień   29 5 04  Wrzesień   4 19 39  Wrzesień   12 11 27  Wrzesień   20 15 39
 Wrzesień   27 13 09  Październik  4 5 15  Październik 12 4 06  Październik  20 5 30
 Październik 26 21 56  Listopad   2 17 38  Listopad   10 21 16  Listopad   18 16 09
 Listopad   25 7 10  Grudzień   2 10 52  Grudzień   10 15 36  Grudzień   18 1 48
 Grudzień   24 19 06 

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g – godzinę a m – minutę, czyli pierwszy nów w 2010 roku będzie 15 stycznia o godzinie 8:11)

Inne ważne astronomiczne daty (2011, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 3 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 21 marca, 0:21
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 19:16
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 4 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 11:05
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 6:30

Święta ruchome w roku 2011:

 • Środa popielcowa: 9 marca,
 • Niedziela Palmowa: 17 kwietnia,
 • Wielkanoc: 24/25 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 2 czerwca,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 12 maja,
 • Boże Ciało - 23 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 27 listopada.
Edytuj