Kalendarium na rok 2010

Czas letni i zimowy

Zmiany czasu reguluje obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 (Dziennik Ustaw z 2008, numer 236 poz. 1627 ), dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego w Polsce w latach 2009, 2010 i 2011. Jest dostępne na serwerze sejmowym PDF, a fotokopia jest np. na stronie www.infor.pl. Rozporządzenie wydane jest na podstawie Ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r, Nr 16, poz. 144).

Terminy wprowadzenia i odwołana czasu letniego na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej są jednakowe, zgodnie z Dyrektywą 2000/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. o czasie letnim. Wprowadzenie czasu letniego następuje zawsze w ostatnią niedzielę marca a odwołaniu czasu letniego w ostatnią niedzielę października, o godzinie 01:00 czasu UTC.

W roku 2010 czas letni (wschodnio-europejski) wprowadzony zostanie dnia 28 marca o godzinie 2:00 czasu środkowo-europejskiego (1:00 czasu uniwersalnego - UT) poprzez przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Odwołanie czasu letniego - powrót do zimowego (środkowo-europejskiego) - odbędzie się dnia 31 października o godzinie 3:00 czasu letniego (wschodnio-europejskiego) poprzez cofnięcie wskazówek na godzinę 2:00. Tego dnia czas pomiędzy godzinami 2:00 i 3:00 nowego czasu oznacza się poprzez dodanie litery a po numerze godziny (np godz. 2a minut 25).

Rok 2010 nie jest rokiem przestępnym (luty ma 28 dni).

Fazy Księżyca w roku 2010 w czasie urzędowym w Polsce:

      Nów       Pierwsza kwadra       Pełnia      Ostatnia kwadra

        d g m         d g m         d g m         d g m
                                     Styczeń    7 11 39
 Styczeń   15 8 11  Styczeń   23 11 53  Styczeń   30 7 18  Luty     6 0 48
 Luty     14 3 51  Luty     22 1 42  Luty     28 17 38  Marzec    7 16 42
 Marzec    15 22 01  Marzec    23 12 00  Marzec    30 4 25  Kwiecień   6 11 37
 Kwiecień   14 14 29  Kwiecień   21 20 20  Kwiecień   28 14 18  Maj      6 6 15
 Maj     14 3 04  Maj     21 1 43  Maj     28 1 07  Czerwiec   5 0 13
 Czerwiec   12 13 15  Czerwiec   19 6 29  Czerwiec   26 13 30  Lipiec    4 16 35
 Lipiec    11 21 40  Lipiec    18 12 11  Lipiec    26 3 37  Sierpień   3 6 59
 Sierpień   10 5 08  Sierpień   16 20 14  Sierpień   24 19 05  Wrzesień   1 19 22
 Wrzesień   8 12 30  Wrzesień   15 7 50  Wrzesień   23 11 17  Październik  1 5 52
 Październik  7 20 44  Październik 14 23 27  Październik 23 3 36  Październik 30 14 46
 Listopad   6 5 52  Listopad   13 17 39  Listopad   21 18 27  Listopad   28 21 36
 Grudzień   5 18 36  Grudzień   13 14 59  Grudzień   21 9 13  Grudzień   28 5 18

(w powyższej tabelce d oznacza dzień, g – godzinę a m – minutę, czyli pierwszy nów w 2010 roku będzie 15 stycznia o godzinie 8:11)

Inne ważne astronomiczne daty (2010, w czasie urzędowym):

 • Ziemia najbliżej Słońca (w peryhelium) 3 stycznia,
 • początek astronomicznej wiosny: 20 marca, 18:32
 • początek astronomicznego lata: 21 czerwca, 13:28
 • Ziemia najdalej od Słońca (w aphelium) 6 lipca,
 • początek astronomicznej jesieni: 23 września, 5:09
 • początek astronomicznej zimy: 22 grudnia, 0:38

Święta ruchome w roku 2010:

 • Środa popielcowa: 17 lutego,
 • Niedziela Palmowa: 28 marca,
 • Wielkanoc: 4/5 kwietnia,
 • Wniebowstąpienie - 13 maja,
 • Zesłanie Ducha Świętego - 23 maja,
 • Boże Ciało - 3 czerwca,
 • Pierwsza niedziela Adwentu - 28 listopada.
Edytuj