Zapis szesnastkowy

binarnieszesnastkowo
00000
00011
00102
00113
01004
01015
01106
01117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
1110E
1111F

Zapis szesnastkowy

Zapis szesnastkowy liczb jest najczęściej używany jako skrótowy sposób zapisu danych binarnych. Ponieważ podstawą systemu szesnastkowego jest 16 = 24 , więc każdej czwórce bitów odpowiada dokładnie jedna cyfra szesnastkowa.

Przejścia: binarneszesnastkowe i na odwrót są tym samym bardzo proste. Dzielimy zapis dwójkowy na czwórki bitów (w zapisie komputerowym liczba cyfr binarnych zawsze dzieli się przez cztery) i kolejno każda czwórkę zastępujemy jedną cyfrą szesnastkową.

W systemie szesnastkowym potrzebne są dodatkowe cyfry. Używa się w tym celu pierwszych sześciu liter alfabetu angielskiego: A,B,C,D,E i F.

Tabela konwersji pokazana jest obok.

Kilka przykładów konwersji:

255(10) = 11111111(2) = FF(16)

170(10) = 10101010(2) = AA(16)

65535(10) = 1111111111111111(2) = FFFF(16)

10000(10) = 0010011100010000(2) = 2710(16)

5000000(10) = 00000000010011000100101101000000(2) = 004C4B4016

W powyższych przykładach, tam gdzie zaistniała potrzeba, liczby binarne i heksadecymalne (szesnastkowe) uzupełnione zostały z lewej strony nieznaczącymi zerami, odpowiednio do dwu- i cztero-bajtowej długości.

Oczywiście pozostaje problem znaku. Na ogół przyjmujemy, że zapis szesnastkowy należy najpierw przekształcić na binarny a następnie zinterpretować najstarszy bit jako bit znaku, jeśli przetwarzaną liczbą ma być liczba ze znakiem.

Edytuj