Informacja o letnich praktykach studenckich w roku akademickim 2016/2017


Zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji praktyk

Regulamin praktyk na Wydziale Fizyki

Studentów obowiązuje zaliczenie letniej praktyki studenckiej. W tym roku na praktyki jadą studenci po II roku studiów pierwszego stopnia kierunku astronomia. Studenci studiów I stopnia mogą również zaliczać praktyki po III roku, obawiałbym się jednak formalnych komplikacji z uzyskaniem dokumentów ukończenia studiów I stopnia dostatecznie wcześnie by móc ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Studentów studiów I stopnia obowiązuje 120 godzin, co zwykle oznacza dwu- lub trzytygodniową praktykę. Jak co roku będę wnioskował o dofinansowanie z UAM.

Studentów astronomii też obowiązują dzienniczki praktyk Należy sobie taki dzienniczek założyć w zeszycie i opisywać syntetycznie pracę z każdego dnia. Na końcu (lub po każdym cyklu lub po każdym dniu) prowadzący praktykę potwierdza wpisy umieszczając swój podpis. Na koniec przedstawiciel instytucji przyjmującej wpisuje do dzienniczka opinie i ocenę pracy studenta i potwierdza swoim podpisem. Na podstawie dzienniczka ja zaliczam (lub nie) praktyki. Proszę przeczytać regulamin.

Tryb załatwiania praktyk - dwie możliwości:

 1. Zgłoszenie na praktyki organizowane za pośrednictwem UAM (czyli u mnie). Wchodzi w grę prawdopodobnie jak zwykle Suchora oraz Wrocław, Kraków i po kilkuletniej przerwie Toruń.
 2. Załatwienie sobie samemu praktyki i wystąpienie do mnie o zgodę na zaliczanie praktyk w danym miejscu i trybie. Minimum formalności to pisemko stwierdzające gotowość przyjęcia na praktykę, personalia opiekuna naukowego i ramowy program praktyk.

Jeśli chodzi o praktyki, w organizacji których ja pośredniczę, to na dziś (20.06.2017, 11:49) wiem, że:

 • O praktykach we Wrocławiu (czyli w obserwatorium w Białkowie) można poczytać tu: http://www.astro.uni.wroc.pl/index.php/wakacyjne-praktyki-studenckie-2016-17 UWAGA: we Wrocławiu jest już zajęty pierwszy turnus.
 • Praktyki w Krakowie (UJ) będą się odbywać od 7 do 25 sierpnia i będą obejmowały 120 godzin zajęć dydaktycznych (1/3 obserwacje optyczne, 1/3 radioastronomia, 1/3 astrofizyka teoretyczna). Szczegółowe informacje są tu.
 • Po kilkuletniej przerwie na praktyki przyjmuje również Toruń. Praktyki odbędą się w terminie 7-25 sierpnia, według następującego programu:
Program praktyk astronomicznych w roku 2017 zaproponowany przez CA UMK:
Trzy bloki zajęć z astronomii: radiowej, optycznej oraz teoretycznej; obejmujące łącznie 120 godzin dydaktycznych.
 1. Redukcja obserwacji interferometrycznych VLBI. Podstawy teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne, na symulowanych oraz na prawdziwych danych.

  Prowadzący: prof. Marian Szymczak oraz prof. Andrzej Marecki
  Łącznie 60 godzin.
 2. Obserwacje tranzytów wybranych egzoplanet za pomocą 60-cm teleskopu fotometrycznego w układzie Cassegraina. Krzywe blasku o milimagnitudowej precyzji zostaną wykorzystane do wyznaczenia pełnego zestawu parametrów astrofizycznych planet i gwiazd centralnych.
  Prowadzący: prof. Andrzej Niedzielski oraz dr Gracjan Maciejewski
  Łącznie 40 godzin
 3. Symulacje numeryczne, mające na celu badanie ewolucji układów planetarnych. Dotyczyć będą migracji planet na skutek oddziaływania z dyskami oraz powstawania rezonansów ruchów średnich.
  Prowadzący: dr Cezary Migaszewski
  Łącznie 20 godzin
 • Nie dostałem jeszcze informacji o praktykach na Suchorze.


Zgłaszać się należy u mnie (z podaniem numeru konta, na które UAM przeleje ewentualne dofinansowanie), e-mailem, telefonicznie lub osobiście, najlepiej w czasie dyżuru.

Proszę pamiętać też podpiąć się do praktyk w USOS-ie

Aktualny stan zapisów:

IndeksGdzie i kiedy?podano konto?
416524Wrocław, I turnusOK
415371  
415377za rok 
376946Wrocław, I turnusOK
372274  
413021Wrocław, II turnusOK