Komunikaty


  • Przypominam, że wszyscy prowadzący są zobowiązani do odmówienia zaliczenia przedmiotu jeśli student nie zapisał się na dany przedmiot w systemie USOS.
  • Studenci II roku I stopnia astronomii proszeni są o zapoznanie się z informacją o letnich praktykach.
  • W czwartek, 24 maja 2018, od godziny 16:00 są godziny rektorskie - nie ma zajęć.