Ogólnopolskie Seminarium Mechaników Niebieskich, Mądralin,2008

Program Obrad:

 • Poniedziałek, 8 grudnia
  • 14.00 - 17.55   →   Przyjazd do Ośrodka Konferencyjnego PAN w Mądralinie
  • 18.30   →   Kolacja
 • Wtorek, 9 grudnia
  •   8.30 -   9.15  →   Śniadanie
  •   9.30 - 10.15  →   A. Maciejewski: Integrability of homogeneous potentials - an overview
  • 10.15 - 11.00  →   T. Joachimiak: Precessions of neoutron stars
  • 11.00 - 11.30  →   Przerwa na kawę
  • 11.30 - 12.15  →   M. Vereshchagin: Stationary solutions in the Kinoshita problem
  • 12.15 - 13.00  →   P. Wajer: Badanie ruchu planetoid znajdujących się w orbitalnym rezonansie 1:1 z Ziemią
  • 13.00 - 14.00  →   Obiad
  • 14.00 - 15.00  →   I. Włodarczyk: Orbity zderzeniowe planetoid PPT
  • 15.00 - 15.30  →   P. Kankiewicz, I. Włodarczyk: Pochodzenie planetoid na orbitach wstecznych PPT
  • 15.30 - 16.00  →   Przerwa na kawę
  • 16.00 - 16.45  →   J. Gołębiewska, E. Wnuk: Formacje satelitarne PDF
  • 16.45 - 17.30  →   M. Wiśniewski, P. Żołądek: Polska sieć bolidowa
  • 18.00  →   Uroczysta kolacja połączona z projekcją filmu "The Dish"
 • Środa, 10 grudnia
  •   8.30 -   9.15  →   Śniadanie
  •   9.30 - 10.15  →   T. Jopek: NEAs jako ciała macierzyste strumieni meteoroidowych PDF
  • 10.15 - 10.45  →   T. Jopek: IAU MDC - baza danych meteoroidowych (komunikat) PDF
  • 10.45 - 11.15  →   Przerwa na kawę
  • 11.15 - 12.00  →   R. Rudawska: A search for streams and associations in meteor database. Method of indices. PDF
  • 12.00 - 13.00  →   M. Królikowska, G. Sitarski: Polska strona PHAs - dyskusja
  • 13.00 - 14.00  →   Obiad
  • 14.00 - 14.45  →   H. Rickman: New features of Oort Cloud modelling
  • 14.45 - 15.45  →   P. Dybczyński, L. Neslusan, G. Leto, M.Jakubik, T. Paulech: Pierwsze 2 miliardy lat Obłoku Oorta
  • 15.45 - 16.15  →   Przerwa na kawę
  • 16.15 - 17.15  →   M. Królikowska, P. Dybczyński: Skąd przybywają komety długookresowe ?
  • 17.15 - 18.00  →   A. Bobojć: Analiza spektralna wybranych przyśpieszeń i elementów orbity satelity GOCE PPT
  • 18.30  →   Kolacja
 • Czwartek, 11 grudnia
  •   8.00 -   9.30  →   Śniadanie
  •   9.15 - 11.15  →   Wyjazd