Ogólnopolskie Seminarium Mechaników Niebieskich Mądralin,2008

- lista uczestników: 1. prof. dr hab. Grzegorz Sitarski, CBK PAN
 2. prof. dr hab. Hans Rickman, CBK PAN
 3. dr hab. Małgorzata Królikowska – Sołtan, CBK PAN
 4. dr Krzysztof Ziołkowski, CBK PAN
 5. dr Sławomira Szutowicz, CBK PAN
 6. dr Ryszard Gabryszewski, CBK PAN
 7. mgr inż. Paweł Wajer, CBK PAN
 8. prof. dr hab. Edwin Wnuk, OA UAM
 9. dr hab. Tadeusz J. Jopek, OA UAM
 10. dr hab. Piotr A. Dybczyński, OA UAM
 11. dr Justyna Gołębiewska, OA UAM
 12. mgr Regina Rudawska, OA UAM
 13. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, UZ
 14. mgr M. Vereshchagin, UZ
 15. T. Joachimiak, UZ
 16. dr Ireneusz Włodarczyk, Pl. Śl.
 17. dr Paweł Kankiewicz, AŚ
 18. dr Andrzej Bobojć, UWM
 19. Mariusz Wiśniewski, PKiM