Komunikaty


  • Przypominam, że wszyscy prowadzący są zobowiązani do odmówienia zaliczenia przedmiotu jeśli student nie zapisał się na dany przedmiot w systemie USOS.
  • Studenci III roku astronomii I stopnia oraz wszyscy studenci astronomii drugiego stopnia proszeni są o zapisywanie się na przedmioty do wyboru i nadobowiązkowe. Proszę o osobiste zapisy u mnie - PAD