WikiComet

Piotr A. Dybczyński1,  Małgorzata Królikowska2

1.Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań.
2.Pracownia Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.Nasze badania dynamiki i pochodzenia komet


Publikacje